Klachten

Wij doen ons best om u goed te informeren en om alles volgens de procedure te laten verlopen. Maar als u vindt dat wij u onjuist hebben geïnformeerd of behandeld meldt het ons en vraag een gesprek met ons aan. De tandarts kan dan uitleggen waarom er is besloten over te gaan tot een bepaalde behandeling en/of werkwijze. Een verhelderend gesprek brengt vaak een oplossing met zich mee.

Maar komen we er niet samen uit dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Dit is verbonden aan onze beroepsorganisatie, de NMT. Levert dit niet de gewenste oplossing dan kunt u gebruik maken van de NMT-klachtenregeling en uw klacht hier indienen.