Spoed
Tandartsenpraktijk Flevohuis
home   /   de_praktijk  /   klachten

Klachten


Wij doen ons best om u zo goed mogelijk te informeren en om alles volgens de procedure te laten verlopen. Maar als u vindt dat wij u onjuist hebben geïnformeerd of behandeld dan kunt u dat bij ons zelf melden en een gesprek met ons aan gaan. De tandarts kan dan uitleggen waarom er is besloten over te gaan tot een bepaalde behandeling en/of werkwijze. Een verhelderend gesprek brengt vaak een oplossing met zich mee.
Komen we er niet samen uit dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Dit is verbonden aan onze beroepsorganisatie, de KNMT. Levert dit niet de gewenste oplossing dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling en uw klacht hier indienen.